Obywatele na rzecz Demokracji

Demokracja - forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli

 c
Strona głównaO nasPublicystykaPoradnikDo pobraniaArchiwumWyszukiwarkaKontakt
 
Poradnik wyborczy

Tu znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje na temat głosowania w wyborach 16 listopada 2014 r.


Jak i gdzie głosować
Dodane: 16 Sep 2014; przez: RomanS

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/

W zakładce: „Wizualizacja wyborów samorządowych” znajdą Państwo także najwcześniej publikowane wyniki wyborów.

Okręgi wyborcze
Dodane: 16 Sep 2014; przez: RomanS

W wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. obowiązuje nowy podział na okręgi wyborcze. Gmina i Miasto Nowe Miasteczko podzielona jest na 15 okręgów wyborczych. W każdym z nich wybieramy jednego radnego.

Poniżej publikujemy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie podziału na okręgi.

Okręgi wyborcze

Obwody wyborcze
Dodane: 16 Sep 2014; przez: RomanS

W celu przeprowadzenia głosowania Miasto i Gmina Nowe Miasteczko została podzielona na obwody do głosowania.

Poniżej zamieściliśmy uchwałę Rady Miejskiej w sprawie podziału na obwody wyborcze, gdzie można sprawdzić, do którego lokalu wyborczego udać się, żeby oddać swój głos.

Obwody

Kto może głosować
Dodane: 16 Sep 2014; przez: RomanS

W głosowaniu może wziąć udział każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania, ukończył 18 rok życia i nie jest:

  • pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  • ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Poniżej kilka istotnych informacji, o których nie każdy z nas wie:

  1. Warunkiem prawa wybierania organów na terenie danej gminy jest zamieszkiwanie na jej terenie. Co ważne – nie jest to pojęcie równoznaczne z „zameldowaniem na pobyt stały” na terenie danej gminy. Każdy, kto zamieszkuje na terenie gminy Nowe Miasteczko, a na stałe zameldowany jest w innym miejscu, także ma prawo do udziału w wyborach w miejscu swojego zamieszkania. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku i złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców. Druk wniosku do pobrania tutaj: Wniosek o wpis do rejestru wyborców. Po złożeniu wniosku mieszkaniec zostanie wykreślony z rejestru wyborców w miejscu stałego zameldowania i wpisany do rejestru wyborców na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasteczko. Do czasu złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru wyborców, będzie miał prawo do głosowania w lokalu wyborczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania w każdych wyborach.

  2. Wyborca niepełnosprawny, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania, kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania.
  • Pełnomocnikiem może być osoba, która sama ma prawo do głosowania w tej samej gminie.
  • Można być pełnomocnikiem jednej osoby. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy przyjmujemy pełnomocnictwo od członka najbliższej rodziny (ojciec, matka, syn, córka, małżonek, rodzeństwo, pasierb, macocha, ojczym) Wtedy można być pełnomocnikiem dwóch osób i w ich imieniu oddać głos w wyborach.
  • Pełnomocnikiem nie może być członek komisji wyborczej właściwej dla obwodu do głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania ani kandydat w wyborach.
  • W celu sporządzenia pełnomocnictwa należy:

- najpóźniej do dnia 7 listopada 2014r. złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Nowe Miasteczko, Wydział Ewidencji Ludności – druk wniosku do pobrania tutaj: Wniosek o akt pełnomocnictwa

- do wniosku należy dołączyć: kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz pisemną zgodę osoby będącej pełnomocnikiem

Pełnomocnictwo sporządzane jest w miejscu zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwa. Może być sporządzone także w innym miejscu na terenie gminy, jeśli zostanie ono wskazane we wniosku.

Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl