Obywatele na rzecz Demokracji

Demokracja - forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli

 c
Strona głównaO nasPublicystykaPoradnikDo pobraniaArchiwumWyszukiwarkaKontakt
 
Aktualności

Oświadczenie Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Dodane: 10 Nov 2014; przez: RomanS

5 listopada br. Rada Miejska w Nowym Miasteczku, prawie jednogłośnie, przyjęła oświadczenie podsumowujące współpracę z burmistrzem.

Ponieważ Oświadczenie liczy 6 stron, poniżej prezentujemy znacznie krótsze jego streszczenie.

 1. We wprowadzeniu Oświadczenie określa kompetencje rady i burmistrza wg obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Określa też zasady współpracy oraz pokazuje złe praktyki lansowane przez burmistrza.

 2. Rada od początku kadencji próbuje przekonać burmistrza do wzajemnej współpracy i wspólnego rozwiązywania zadań oraz szukania kompromisów w rozwiązywaniu trudnych problemów. Brak takiej współpracy skutkuje wieloma nieprawidłowościami. Oto przykłady:

 1. Notoryczna nieobecność burmistrza na posiedzeniach komisji rady i na sesjach oraz nie delegowanie kompetentnych pracowników było przyczyną braku przepływu informacji. Na 18 ostatnich sesji (od czerwca ub.r.) burmistrz pofatygował się uczestniczyć zaledwie w 3 z nich.

 2. Nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

W okresie czterech lat kadencji rada uchwałami zatwierdzała niezbędne inwestycje proponowane zarówno przez burmistrza jak i radę. Uchwalała również odpowiednią wysokość kredytów i pożyczek gwarantujących wykonanie tych inwestycji. Natomiast burmistrz realizował wybiórczo wyłącznie te inwestycje, które sam uznawał, natomiast zadanie wniesione przez radę pomijał lub marginalizował. Do takich zadań zaliczyć można:

 • budowę sieci kanalizacyjnej w gminie,

 • budowę świetlicy wiejskiej w Niecieczy oraz remont świetlicy w Popęszycach i Szybie,

 • brak realizacji Funduszy Sołeckich,

 • przebudowę drogi dojazdowej do Centrum Kulturowo Rekreacyjnego w Żukowie oraz do sklepu,

 • budowę budynków socjalnych,

 • budowę drogi koło cmentarza od ul. 22-go Lipca do ul. Szkolnej,

 • przebudowę drogi w Borowie Wielkim na tzw. „Ruskim Końcu”.

Niektóre z tych inwestycji opisane są nieco szerzej:

  1. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz alternatywnych oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Budowa sieci kanalizacyjnej miała się rozpocząć od 2006. Ewidentnie w planach gminy 2009 -2011 na to zadanie była założona kwota 10 mln 130 tyś. Jednak burmistrz odstąpił od realizacji tego zadania zwiększając w tym okresie środki na rewitalizację starego miasta z 5 mln na blisko 14 mln, wychodząc z założenia „jeżeli nie może być dobrze, to niech będzie ładnie”.

Również ewidentnie zmarginalizowane (w wyniku sztucznego przedrożenia) zostało zadanie w zakresie budowy oczyszczalni przydomowych gdzie z 74 wniosków realizowane jest zaledwie 20.

Rada Miejska widząc taką opieszałość, w drugiej połowie 2014 r. wbrew administracji burmistrza podjęła uchwałę o zakupie zestawu asenizacyjnego (ciągnik z beczkowozem). Łączna wartość tego zadani wynosi 520 tyś. zł z czego 315 tyś. zł to środki z dofinansowania PROW oraz 205 tyś. zł to środki własne gminy.

  1. Budowa centrum kulturowo – rekreacyjnego we wsi Nieciecz.

W tym przypadku popełniono podwójną niegospodarność. Na zaplanowaną na 2012 rok inwestycję wykupiono działkę oraz sporządzono dokumentację na wartość 51 tyś. Kiedy już Urząd Marszałkowski przyznał odpowiednie środki - zaniechano wykonania tego zadania, przeznaczając pieniądze na remont Domu Kultury. Remont ten zaś mógł być przeprowadzony np. z programu „Biblioteka +” jak w innych gminach, co jednak wymagało wcześniejszego przekształcenia.

  1. Przebudowa drogi dojazdowej do „Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Żukowie”.

Nie wykonano drogi w ramach zaplanowanego w/w zadnia w 2010 r. oraz po powtórnym ujęciu tego zadnia w 2012 r.

  1. Tuż przed wyborami społeczeństwo zaskakiwane jest populistycznymi propozycjami burzącymi zaplanowany wcześniej budżet gminy.

Dotyczy to zakupu sceny dla OKiS za 96 tyś zł oraz budowy siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na wartość 170 tyś zł. I nie przeszkadza burmistrzowi fakt, że dokładnie rok wcześniej, pomimo zatwierdzenia kwoty 128 tyś zł z 50% dofinansowaniem, z budowy takiego placu zabaw zrezygnował.


 1. Nieprawidłowości w dziedzinie kultury i oświaty:

  1. Próba likwidacji szkoły w Borowie Wielkim.

W latach 2011-2013 trzykrotne przedkładano Radzie Miejskiej projekt uchwały o likwidacji tej szkoły bez projektu uchwały o powołaniu filii. Trzykrotnie też przedstawiano błędną informacją o wysokości wkładu środków własnych i zaniżano przyznawaną subwencję. Obniżano poziom edukacji poprzez zmniejszanie etatów oraz łączenie klas na różnych zajęciach.

  1. Przejmowanie od Powiatu Nowosolskiego zadania w zakresie prowadzenia Szkoły ponadgimnazjalnej.

Burmistrz wykazywał niezwykłą gorliwość lecz nie w przejmowaniu szkoły, tylko budynków zajmowanych przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Kiedy przejęcie dokładnie tych budynków okazało się niemożliwe burmistrz chciał z przejęcia szkoły zrezygnować. Jednak to właśnie Rada Miejska doprowadziła do zakończenia negocjacji i do nieodpłatnego użyczenia pozostałej części nieruchomości służącej do funkcjonowania tej szkoły.

  1. Przekształcenie OKiS w samorządową instytucję kultury

W Oświadczeniu przedstawiono łamanie przez burmistrza ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej i o bibliotekach. Prawie 100% gmin w województwie i kraju dokonała takiego przekształcenia w latach wcześniejszych, tworząc w miejsce jednostek budżetowych samorządowe instytucje kultury, dając przez to szerokie możliwości rozwoju i korzystania z różnych form dofinansowania pozabudżetowego.

Rada nie mając możliwości skorzystania z porad radcy prawnego i pracowników Domu Kultury, sama opracowała projekt uchwały, który - z pewnymi potknięciami - wprowadziła ostatecznie w życie z dniem 05.11.2014 roku.

Burmistrz jako organ wykonawczy nie opracowując projektu takiej uchwały w październiku br. celowo doprowadził do paraliżu funkcjonowania tej jednostki pozorując sztuczne jej zamknięcie i obwiniając przy tym za wszystko Radę. Rada podejmując uchwałę przesunęła jednocześnie środki na dalsze jej funkcjonowanie, co mogło nastąpić już w czerwcu br. przy odpowiedniej postawie burmistrza.

Absurdalne były przy tym wypowiedzi burmistrza na łamach prasy „iż będzie finansował tę placówkę łamiąc dyscyplinę finansową”, co miało miejsce już po podjęciu uchwały z dnia 22.10.2014 r o przesunięciu środków wg dotychczasowego sposobu finansowania.

 1. Podatki

Podane w częściach tabelarycznych wysokości podatków pokazując dysproporcję pomiędzy wysokością proponowaną przez burmistrza a zatwierdzoną przez radę. Propozycja burmistrza nie odnosi się do trudnych warunków materialnych mieszkańców gminy.

 1. Realizacja funduszy sołeckich

W naszej gminie mamy najgorszy w województwie wskaźnik realizacji funduszy sołeckich (gwarantowanych społeczeństwu ustawowo). Ogranicza to rozwój i samodzielność środowisk wiejskich oraz zaprzepaszcza 40% zwrot środków z budżetu państwa.

 1. Dostęp do informacji publicznej

Przez nie publikowanie na stronie internetowej urzędu miejskiego (BIP) protokołów z komisji i sesji Rady Miejskiej burmistrz ograniczył tym samym mieszkańcom dostęp do informacji publicznej. Wielokrotne prośby przewodniczącej rady nie dały rezultatu.

Pełny tekst uchwały można pobrać tutaj:

Do pobrania: Oświadczenie Rady Miejskiej

Content Management Powered by CuteNews
Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl