Obywatele na rzecz Demokracji

Demokracja - forma sprawowania władzy, w której źródło władzy stanowi wola większości obywateli

 c
Strona głównaO nasPublicystykaPoradnikDo pobraniaArchiwumWyszukiwarkaKontakt
 
Aktualności

Człowieku, masz prawo wiedzieć!
Dodane: 13 Oct 2014; przez: TIDE

Ilu z nas wie, że istnieje coś, co zwie się „informacją publiczną”? Co to takiego? Każda informacja o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Czyli wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz wydatkowania środków publicznych. Informacją publiczną są np. faktury zapłacone ze środków publicznych, umowy cywilno – prawne, listy obecności z zebrań wiejskich i wiele, wiele innych informacji, które znajdują się w posiadaniu lub zostały wytworzone przez organy władzy publicznej.

Informację publiczną ogranicza wyłącznie ustawa o ochronie informacji niejawnych, inna tajemnica ustawowa (nie jest informacją publiczną np. indywidualna decyzja w sprawie wymiaru podatku), prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu z nas i jest jednym z praw wynikających z zasad ustroju demokratycznego.

Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są organy uprawnione do wykonywania zadań publicznych. Zagadnienie to przeanalizujemy w kontekście najbliższej nam tego typu jednostki, jaką jest gmina.

Działalność organów gminy (rady gminy i burmistrza) jest jawna. Oznacza to, że każdy obywatel ma pełne prawo do wstępu na posiedzenia rady gminy, może także nagrywać obraz i dźwięk i nikogo nie musi pytać o zgodę. Każdy obywatel ma także prawo dostępu do dokumentów z tych posiedzeń.

Zapewnić obywatelowi dostęp do informacji publicznej najprościej można publikując jak najwięcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) do którego prowadzenia każdy organ jest zobowiązany. Dzieje się tak dlatego, że każda informacja, której nie można znaleźć w BIP musi zostać udostępniona na wniosek, więc wymaga to już pracy urzędnika. I w dodatku organ ma na to tylko 14 dni. Wniosku takiego nie trzeba uzasadniać, nie wymaga on także specjalnej formy. Może być przekazany w sposób najprostszy, np. drogą mailową.

Jeśli okaże się, że informacja o którą wnioskujemy nie jest informacją publiczną, z powodu np. ochrony przedsiębiorcy, organ odmawia nam udostępnienia jej, wyłącznie w formie pisemnej decyzji od której przysługuje nam prawo odwołania.

Korzystajmy więc z tego prawa, gdyż jedynie obywatel posiadający informację może czuć się prawdziwym partnerem administracji, może kontrolować pracę tych organów, by w sposób świadomy podjąć decyzję, wyrobić sobie obiektywną opinię o działaniu administracji. Z tego względu otwartość administracji jest jednym ze sposobów wzrostu zaufania społecznego, szczególnie na szczeblu lokalnym. Jest również środkiem, który łagodzi i niweluje niepokoje społeczne.

Obywatelu, pamiętaj, że wybierając swoje władze, masz pełne prawo do tego, by wiedzieć, jak wykonują swoje zadania. Organy administracji mają natomiast OBOWIĄZEK, by informacji tej udzielić każdemu, kto o nią poprosi.

Chyba, że mają coś do ukrycia…

Chcesz wiedzieć więcej?

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/04/Dost%C4%99p-do-infomacji-publicznej1.pdf

Content Management Powered by CuteNews
Administracja
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl